Gratis website scan

Voorkom problemen en ontdek kansen: Met onze websitescan krijgt je inzicht in mogelijke knelpunten en kansen voor jouw bedrijfswebsite.

Onze scan controleert op:

  • Beveiligingsrisico's: Eén op de vijf bedrijven wordt getroffen door een cyberaanval, waarbij websites vaak een kwetsbaar doelwit zijn.
  • Wetten & regels: Het niet naleven van de AVG kan leiden tot een boete van maximaal 4% van de jaaromzet.
  • Technische issues: Een goed functionerende website is cruciaal voor online succes.
Direct aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hoe wij te werk gaan

Onze experts analyseren elke website zorgvuldig en handmatig. De scan die wij aanbieden is een zogenaamde ‘low impact test’. Deze is specifiek ontworpen om de normale werking van websites niet te verstoren. Hoewel het niet ons doel is om een volledig dekkend rapport te leveren, streven we ernaar inzicht te bieden in belangrijke knelpunten en kansen. Hierbij kun je denken aan significante beveiligingsrisico’s of technische problemen die invloed kunnen hebben op de Google-ranking van de website.

Beveiliging & compliance check

We sporen mogelijke kwetsbaarheden op die een bedreiging kunnen zijn voor bezoekers of het bedrijf. Bovendien toetsen we of de website in lijn is met de actuele wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor de AVG.

Technische evaluatie

Potentiële technische problemen die de prestaties of functionaliteit van de website kunnen beïnvloeden, worden door ons gedetecteerd en geanalyseerd.

Rapportage

Als laatste stap stellen wij een rapport op waarin onze bevindingen staan, inclusief aanbevelingen voor eventuele aanpassingen. Doorgaans ontvangt je dit rapport binnen 48 uur, en het is volledig kosteloos.

Veelgestelde vragen

Hoe diepgaand is de beveiligingscontrole van de scan?

Wij richten ons op urgente beveiligingsissues zoals de aanwezigheid van SSL-certificaten, de mogelijkheid tot directory indexing (het uitlezen van mappen), de publieke toegankelijkheid van testomgevingen, blacklist-checks en de aanwezigheid van een firewall. Het is belangrijk te benadrukken dat wij enkel constateren en rapporteren. We gaan altijd ethisch te werk.

De beveiligingscontrole van de scan is niet vergelijkbaar met een pentest; het biedt een overzichtelijke analyse zonder diepgaande exploitatiepogingen.

Zijn er kosten verbonden aan de websitescan?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de websitescan. Echter, wij voeren de scan enkel uit voor bedrijfswebsites.