WordPress Pentests & Risicobeheersing

Wacht niet tot je gehackt wordt. Met een pentest krijg je inzicht in de kwetsbaarheden van jouw website.

Onveilige websites riskeren ernstige gevolgen:

Hackers kunnen jouw website infiltreren, overnemen en zowel bedrijfsgegevens als gegevens van bezoekers ontvreemden.

Je website kan, zonder dat je het weet, malware verspreiden naar nietsvermoedende bezoekers.

Een datalek kan ernstige reputatieschade veroorzaken, waardoor het vertrouwen van klanten en partners afneemt.

Typen op laptop

Zo werkt een pentest

Een pentest is een gesimuleerde aanval op jouw WordPress-website. Het doel? Beveiligingszwakheden vinden voordat echte hackers dat doen. We zetten geavanceerde software en methoden in om zwakke plekken in jouw website te identificeren, net zoals een hacker dat zou doen, om jouw website te testen.

Black Box pentest

Wij voeren de Black Box pentest uit. Dit is het meest vergelijkbaar met een echte aanval van hackers. Zonder voorafgaande informatie van de opdrachtgever gebruiken onze ethische hackers open bronnen om jouw omgeving te analyseren en kwetsbaarheden te vinden.

WordPress website laten zien

De waarde van een pentest voor jouw website

Met een pentest bieden we je een diepgaand overzicht van de kwetsbaarheden in jouw website. Hierbij leveren we een helder en gedetailleerd stappenplan om de cyber security te versterken en hackers buiten de deur te houden. Onze rapporten zijn geschreven in duidelijke taal, waarbij we technisch jargon zoveel mogelijk vermijden. Voor het management hebben we een bondige samenvatting met essentiële aanbevelingen opgenomen.

 

  • Risicobeheersing: Indien gewenst, maken wij werk van alle actiepunten.
Zo gaat het in zijn werk

Pentests volgens de Penetration Test Execution Standard (PTES)

Informatieverzameling

Deze fase bestaat uit het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over het doelwit. Dit kan gaan om (sub)-domeinnamen, openbare bronnen (OSINT), de WHOIS-database, netwerkinfrastructuur en meer. Het idee is om een compleet beeld te krijgen van het doelwit.

Dreigingsmodellering

Op basis van de verzamelde informatie identificeren wij mogelijke bedreigingen. We bepalen welke gegevens cruciaal zijn, bedenken passende aanvalsstrategieën en stellen prioriteiten voor de aanvallen.

Vooral kwetsbaarheden die gevoelige informatie kunnen onthullen, worden eerst getest. Elke kwetsbaarheid wordt vervolgens beoordeeld met een risico-analyse.

Kwetsbaarheidsanalyse

Na het verzamelen van informatie richten we ons op het identificeren van mogelijke kwetsbaarheden. We gebruiken een mix van geautomatiseerde tools zoals Nessus Professional en handmatige tests uitgevoerd door onze ethische hackers. Deze experts benaderen het systeem op een inventieve manier, op zoek naar kwetsbaarheden. Bij deze analyse hanteren we diverse internationale standaarden, waaronder de OWASP Top 10 en OWASP WSTG.

Exploitatie

In deze fase proberen onze ethische hackers de geïdentificeerde kwetsbaarheden te misbruiken om ongeautoriseerde toegang tot de website of gegevens te krijgen. Het doel is om de real-world impact van deze kwetsbaarheden te begrijpen.

Post-Exploitatie

Zodra onze ethische hackers binnen zijn, gaan ze onderzoeken hoe ver ze kunnen gaan om de website verder te compromitteren. Dit betekent kijken hoe ze zich binnen het netwerk kunt verplaatsen, meer rechten kunnen krijgen, of bij gevoelige informatie kunnen komen. Hier kunnen we kijken of bijvoorbeeld de database veilig is of dat gevoelige informatie te verkrijgen is.

De risico’s van WordPress

WordPress, als een van de meest gebruikte Content Management Systemen (CMS) ter wereld, biedt een platform voor het creëren van zowel websites als uitgebreide WooCommerce webshops. Echter, de populariteit en veelzijdigheid van WordPress maken het ook een aantrekkelijk doelwit voor hackers. Net als andere CMS-platforms, is WordPress niet immuun voor cyberdreigingen.

De kwetsbaarheden in WordPress kunnen zich op verschillende niveaus bevinden. Thema’s, gebruikt om het design en functionaliteit van een site te bepalen, kunnen kwetsbaarheden bevatten. Daarnaast kunnen maatwerk code en plugins, die extra functies aan een site toevoegen, potentiële beveiligingsrisico’s met zich meebrengen. Ook serverinstellingen, als ze niet correct zijn geconfigureerd, en het onderliggende framework van de site kunnen kwetsbaar zijn. Het is daarom van cruciaal belang voor website-eigenaren en -beheerders om regelmatig updates en pentesten uit te voeren om de veiligheid van hun WordPress-site te waarborgen.

 

Voldoe aan de AVG

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het essentieel dat websites en online platforms de beveiliging van persoonsgegevens waarborgen. Een van de aanbevolen methoden om de beveiliging van een website te garanderen, is het uitvoeren van een penetratietest (pentest). Deze test identificeert kwetsbaarheden en beoordeelt de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen van de website.

De AVG benadrukt het belang van regelmatig testen, beoordelen en evalueren van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de gegevensverwerking te waarborgen. Door pentests uit te voeren, kunnen organisaties niet alleen potentiële beveiligingsrisico’s identificeren en aanpakken, maar ook aantonen dat ze proactieve stappen ondernemen om te voldoen aan de AVG-vereisten en de gegevens van hun gebruikers te beschermen.

Bespreek de mogelijkheden

Neem contact met ons op en hou hackers buiten de deur.

  • Vrijblijvend advies. Maak kennis zonder enige verplichting.
  • Binnen 48 uur een reactie. Je kan kan spoedig een reactie verwachten.
  • Geen verborgen kosten. We zijn helder en eerlijk over prijzen en wat je kunt verwachten.

"*" geeft vereiste velden aan

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten voor een pentest?

De kosten voor een penetratietest, ook wel pentest genoemd, kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals de complexiteit van de website, de diepte van de test, en de duur van de test.

Ter illustratie: de kosten voor een pentest uitgevoerd door een specialist met hantering van de Penetration Testing Execution Standard (PTES), OWASP Top 10 en OWASP WSTG standaarden, starten bij €3.200 exclusief BTW. De prijs voor een hertest, bedoeld om te controleren of de kwetsbaarheden correct zijn verholpen, start vanaf €200.

Is het ook mogelijk een beperkte pentest uit te voeren?

Zeker, we kunnen een pentest specifiek richten op de OWASP Top 10, welke staat voor de meest gangbare kwetsbaarheden binnen webapplicaties. Voor deze gerichte OWASP Top 10 pentest hanteren we een tarief van €950, exclusief BTW.

De OWASP Top 10 omvat niet elke mogelijke kwetsbaarheid. Echter, het omvat wel de kwetsbaarheidscategorieën die over het algemeen de grootste risico’s vormen.

Het is bij de beperkte pentest niet mogelijk de rapportage met de pentester te bespreken.

Wat is een penetratietest of pentest?

Een penetratietest, vaak afgekort tot pentest, is een gecontroleerde aanval op een website, netwerk of webtoepassing om beveiligingszwakheden te identificeren en te evalueren. Het doel van een penetratietest is om eventuele kwetsbaarheden in een systeem te ontdekken voordat kwaadwillenden dit doen, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Welke methodieken hanteren jullie bij het uitvoeren van pentesten?

Tijdens een pentest maken we gebruik van diverse internationale standaarden en methodes om kwetsbaarheden te identificeren en te categoriseren. De voornaamste standaarden die wij gebruiken zijn de Penetration Testing Execution Standard (PTES), OWASP Top 10 en OWASP WSTG.

Het Common Vulnerability Scoring System (CVSS) wordt ingezet om de ernst van kwetsbaarheden te beoordelen.

Biedt een pentest de zekerheid dat mijn website niet gehackt wordt?

Nee, een pentest biedt geen absolute garantie tegen alle vormen van hacks. Hoewel het belangrijke kwetsbaarheden in de website kan identificeren en aanbevelingen kan doen voor verbeteringen, zijn er andere manieren waarop een aanvaller toegang kan krijgen. Een voorbeeld hiervan is ‘Social engineering’, waarbij aanvallers mensen manipuleren om vertrouwelijke informatie te verkrijgen of bepaalde acties uit te voeren. Echter, door regelmatig pentest controles uit te voeren, verlaag je het risico aanzienlijk en zorg je voor een sterker beveiligingsniveau van je website. Periodieke pentest controles dragen uiteraard bij aan een minimaal risico.

Laatste blogs